בית כנסת איצקוביץ'

אדריכלות: שרה זרביב

בית כנסת חוקת

אדריכלות: צביקה וינברגר

ישיבת אבי עזרי

אדריכלות: שרה זרביב

אוהל אשר

ישיבת חמד